Write us on Messenger

Ochrana osobních údajů

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro vyzvednutí, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích
 • údaje o Vašich objednávkách, způsobu platby
 • údaje o vašem chování na webu, údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení

2. Nakládání s údaji

S výše uvedenými informacemi nakládáme a zpracováváme je za účelem využití služeb poskytovaných Prague Airport Transport a pro  marketingové účely, zejména pro účely:

 • registrace uživatele, realizaci objednávek a plateb uživatele
 • zlepšování a personalizace našich marketingových činností
 • zlepšování našich služeb, optimalizace způsobů doporučování obsahu
 • analýzy a lepší pochopení našich uživatelů

3. Zveřejňování údajů

Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme shromažďované informace jiným subjektům, ledaže povinnost jejich zpřístupnění vyplývá z obecně platných právních předpisů, nebo když jsou údaje o uživateli nezbytné pro poskytování služeb uživatelům s určitým cílem a za podmínek uvedených níže:

 • Poskytovatelé služeb: Subjekty, kterým bylo svěřeno zpracovávání Vašich osobních údajů, patři do kategorie dodavatelů infrastrukturálních, marketingových, reklamních, analytických, informačních a IT řešení, mimo jiné pro účely personalizace a optimalizace naší služby. Podle GDPR mohou tyto subjekty zpracovávat Vaše osobní údaje ve třetím státě. Tyto subjekty dále mohou pro účely zpracování Vašich osobních údajů využívat další subjekty, které budou tyto údaje zpracovávat v třetí zemi.
 • Poskytovatele platebních služeb: Pro účely realizace plateb zpřístupní Prague Airport Transport Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu tomu zprostředkovateli elektronických plateb, kterého jste si za tímto účelem zvolil/a.
 • Jiná země než země Vašeho pobytu: Vaše údaje můžeme rovněž poskytnout subjektům nacházejícím se v jiné zemii, než je země Vašeho bydliště. Proto nakládání s Vašimi osobními údaji mohou upravovat jiné právní předpisy o jejich ochraně, než ty, které platí v zemi Vašeho bydliště.

Uživatel může v rámci naší služby dobrovolně zveřejnit své údaje například tím, že zveřejní své hodnocení nebo názor na námi nabízený obsah, které mohou využít třetí osoby. 

V případě předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor zajistíme, aby byly údaje předány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s platnými právními předpisy.

4. Soubory cookies a internetová reklama

Shromažďujeme a analyzujeme neosobní informace týkající se typu, modelu zařízení, jeho dostupné paměti, reklamního identifikátoru a veškerých technických informací o uživateli, operačním systému i jiných obdobných informacích. Můžeme shromažďovat soubory cookies obsahující výše uvedené informace. Informace jsou uchovávány za účelem zefektivnění fungování Systému a za účelem automatického adresování uživateli personalizovaných nabídek. Pokud nechcete, aby byly soubory cookies zapsány v paměti Vašeho zařízení, musíte příslušným způsobem modifikovat nastavení Vašeho zařízení. Konfigurace, která umožňuje používání souborů cookies znamená, že s výše uvedeným dáváte souhlas.

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze na emailové adrese: info@prague-airport-transport.co.uk

Praha, 25.5.2018